Vojtěch Komínek

Specialista zpracování hypoték

Představení

Během studia Vojta už v Hyponamíru pracoval, a to přibližně dva a půl roku jako podpora. Potom přešel do advokátní kanceláře Procházka & Co., kde si chtěl vyzkoušet v praxi obor, který studoval na vysoké škole. Tam vydržel asi rok a půl, ale zjistil, že to není to pravé. Následně měl asi rok pauzu a soustředil se pouze na dokončení vysoké školy, a hned po zvládnutých státnicích se vrátil do Hyponamíru na pozici zpracovatele hypoték.

V Hyponamíru především vypracovával žádosti, případně okrajově komunikoval s bankou nebo klientem. V advokátní kanceláři měl na starost jak chod kanceláře, tak především přípravu dokumentů pro jednotlivé klienty, ať už se jednalo o běžné smlouvy (kupní, nájemní, apod.), nebo o speciálnější dokumenty (insolvenční návrhy, korporátní dokumenty,...). Zároveň se více dostal do komunikace se samotnými klienty, ale i úřady, soudy, apod.

Pracovní úspěchy, milníky a výsledky

Tady by bylo asi především vhodné zmínit Vojtovo úspěšné ukončení studia s tím, že během studia zvládl nasbírat i zkušenosti z praxe, ať už právní nebo i z dalších oblastí (mimo Hyponamíru a dalších brigád během studia i léta a brigády v Norsku).

Vojta a práce v hyponamíru.cz

V současnosti Vojta nastoupil na pozici zpracovatele hypoték, která vznikla úplně nově na počátku tohoto roku. Jeho úkolem bude usnadnit práce Filipovi Křivánkovi (hypotečnímu specialistovi), a to především tím, že bude přebírat části jeho obchodů, které se týkají schválení hypotéky. Konkrétně by se tedy mělo jednat o obstarávání dokumentů, komunikaci s klienty, bankami, ale i dalšími osobami jako jsou odhadci, právníci, atd. Obecně by jeho úkolem mělo být zajištění hladkého průběhu obchodu potom, co Filip s klientem domluví širší rámec parametrů obchodu.

Co Vojtu na jeho práci nejvíce baví: Vzhledem k tomu, že se jedná o nově vytvořenou pozici, jejíž náplň není do jisté míry ukotvena, tak se především těší na možnost podílet se na celém procesu tvorby této pozice. Zároveň jde o pozici, ve které si může vytvořit vlastní systém a přizpůsobit si ji tak svým potřebám.

Vojtovi silné stránky jsou důslednost, organizovanost, schopnost orientace v problému.

Vzdělání

Vojta absolvoval Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě, kde získal všeobecné vzdělání. 

Nyní má úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Volný čas

Vojta se rád věnuje sportu, především fotbalu. Dále má rád filmy, seriály, přírodu a deskové hry s přáteli.

Odkaz na LinkedIn

Vojtěch Komínek | LinkedIn