Respondent #227

Jako informativní charakter služby chvalitebný. Neřeší to však možnosti platby, které si určují banky,ale je to jen můj názor na bankovnictví. Kdo nemá,tak platí…