Respondent #194

Byla jsem velmi překvapena, jaký má pán přehled. Nic nevnucoval, naopak mi řekl pro a proti refixace hypotéky.