Respondent #132

Odbornost, rychlost, snaha poradit optimální řešení, uporoznění na možná budoucí rizika, pocit důvěry.